provozovatel
Vysílací sítě č. 4
 

Aktuální celoplošné TV programy v Multiplexu 4:

Aktuální celoplošné TV programy v Multiplexu 4: FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Fa...

JOJ Family nyní i v MUX 4.

Máte rádi slovenskou televizi JOJ? Všechny její programy teď můžete vidět na nové TV JOJ Family, ší...

  • Aktuální celoplošné TV programy v Multiplexu 4:

  • JOJ Family nyní i v MUX 4.

Jak naladit
Sobota, 19 Prosinec 2015 00:00

 

 

ZÁKLADNÍ DESATERO K NALADĚNÍ DVB-T PROGRAMŮ VYSÍLACÍ SÍTĚ 4

       (MULTIPLEX 4)

 

Zákaznické centrum: 595 694 660

 


     FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family,

TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz

 

 

FANDA_C_centralni SMICHOV_LOGO TELKA_logofinal_2-1
Logo_Prima_Central_Comedy JOJ_Family
TV_MAM mnau
RelaxTV_X_RGB RebelTV_L_RGB

 

zak rtm_plus tvslovacko
POLAR TV BTV logo-tv-morava

 


db

 

10 odpovědí na nejčastější otázky diváků týkajích se zemského příjmu

celoplošných TV programů, šířených Vysílací sítí č.4-Multiplexem 4,DVB-T:

 

1. Chci si naladit programy TV stanic:

FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU,TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz

Mám TV  přijímač resp. set-top box pro příjem digitálního televizního pozemského vysílání včetně Multiplexu 4.


Digitální TV programy: FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU,TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz jsou dostupné v pozemském digitálním televizním vysílání Vysílací sítě č. 4 - Multiplexu 4. Pokud naladění těchto programů na Vašem set-top boxu nebo televizi s DVB-T tunerem neproběhlo automaticky, postupujte prosím podle níže uvedeného návodu. Vstupte do ovládacího menu vašeho přijímače a v části NASTAVENÍ (SETTING) zvolte LADIT (TUNE). Zde si můžete zvolit buď MANUÁLNÍ (MANUAL) nebo AUTOMATICKÉ (AUTOMATIC) ladění. Pokud máte programy seřazené tak, jak jste zvyklí, doporučujeme raději manuální ladění. Pokud jste zvolili automatické ladění, za pár chvil už můžete sledovat výše uvedené digitální TV programy i u Vás doma. Pokud ne, je nutné, abyste ještě nastavili číslo kanálu v Multiplexu 4 dle regionu, ve kterém se nacházíte.

Bližší údaje naleznete zde: MUX4_pro_web_01102015.pdf

 

2. Na jakém vysílači mohu tyto programy naladit v místě, kde chci programy šířené MUX 4 sledovat ?

 

Jednotlivé vysílače Vysílací sítě č. 4 (MUX 4) dohledáte na této naší webové stránce v záložce Odborné informace/pdf:

www.multiplex4.cz/images/images/vysilace_a_kanaly_mux4.pdf

U každého řádku s popisem vysílače můžete kliknutím na nápis „mapa“ otevřít webovou stránku a porovnat přesnou lokalizací daného vysílače s místem kde chcete programy uvedených TV stanic přijímat.

 

Další možností získání přehledu o možnostech příjmu digitálního vysílání ve svém bydlišti můžete získat na stránkách Českého telekomunikačního úřadu:

http://dtv.ctu.cz

 

 

3. Nemám svoji vlastní přijímací anténu, bydlím v domě s rozvodem kabelové televize


V tomto případě, prosím, poptejte u provozovatele kabelového rozvodu ve Vašem domu, resp. kabelové společnosti, vlastníka domu, bytového družstva nebo družstva vlastníků, možnost zařazení vámi požadovaných TV programů do programové nabídky vaší kabelové společnosti.

 

 

4. Nemám svoji vlastní přijímací anténu, bydlím v domě se společnou televizní anténou (STA), nemohu programy TV stanic:   FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz naladit.


V tomto případě je třeba oslovit vlastníka domu, kompetentní zástupce bytového družstva nebo družstva vlastníků, a požádat ho o úpravu společné televizní antény (STA) odbornou firmou www.digizone.cz/katalog/servisni-a-montazni-firmy/ a umožňující přenos všech zmíněných TV programů přenášených Vysílací sítí 4 - Multiplexem4 stávajícím rozvodem od STA až do připojovacího konektoru - zásuvky ve Vašem bytě. Bez tohoto zásahu nebude možné s největší pravděpodobností jednotlivé programy Multiplexu4: FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX, TV REBELa HbbTV Seznam.cz naladit.

 

 

5. Bydlím v lokalitě XY, kde není pokrytí, kdy mohu čekat, že programy Multiplexu 4  naladím?


Do konce roku 2012 byla vybudována základní síť vysílačů Vysílací sítě 4 - Multiplexu4. V současné době pokrýváme signálem již 95,5% obyvatelstva. I nadále však velice pečlivě vyhodnocujeme nejen reakce spokojených diváků ale i dalších zájemců o naše vysílání, kteří by si nás rádi naladili. Připravujeme proto varianty dalšího pokrytí a po dohodě s našimi zákazníky resp. zástupci měst a obcí jsme schopni připravit výstavbu dalších vysílačů, případně opakovačů, zkrátka vysílací technologie, která bude schopna dokrýt další požadovaná území. O spuštění dalších konkrétních vysílačů a pokrytých oblastí budete včas informováni v tiskových zprávách společnosti Digital Broadcasting s.r.o., v aktualitách těchto webovských stránek a ve vysílání všech přenášených TV stanic: FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz

 


6. Jsem v lokalitě s pokrytím, přesto kanály šířené Multiplexem 4  nechytám, co s tím?


Pokud nelze na Vašem zařízení vysílání TV stanic: FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz zachytit je potřeba s největší pravděpodobností zkontrolovat a upravit váš přijímací anténní systém. Tzn. prověřit stav Vašeho přijímacího zařízení což je především anténa a dále kanálové zesilovače, filtry, anténní svod, konektory, TV a STBox. Konkrétní příjmové podmínky a stav Vašich technických zařízení nejlépe posoudí odborná firma www.digizone.cz/katalog/servisni-a-montazni-firmy/ zabývající se anténní technikou ve Vašem okolí, vybavená potřebnými měřicími přístroji. V některých případech bude nutné Vaši přijímací anténu, nyní zřejmě nasměrovanou na vysílač, který nevysílá programy šířené Multiplexem4(odkaz na seznam vysílačů naší Vysílací sítě 4 je uveden výše v textu, přesměrovat směrem k vysílači, který šíří programy Multiplexu4, případně bude nezbytná instalace anténního zesilovače nebo i další úpravy, jejichž nezbytný rozsah určí právě odborná firma.

 

 

7. Naladím TV programy šířené Multiplexem 4, ale často dochází ke kostičkování obrazu, případně k úplnému výpadku signálu

 

Tento jev může být způsoben nedostatečnou úrovní signálu na vstupu Vašeho přijímacího zařízení (TV, STB, Rekordér). Je proto potřeba proměřit všechny komponenty od antény až po vstup do Vašeho přijímací zařízení - televizoru. Útlum signálu může být způsoben špatným nasměrováním antény, špatnou polarizací antény nebo tím, že typ antény, kterou nyní používáte, nemusí být konstrukčně určená pro příjem DVB-T kanálu, na kterém je ve Vaší lokalitě Multiplex4 vysílán. Může to být způsobeno korozí na svorkách antény a konektorech, nevhodným svodem, případně nevhodnými kanálovými zesilovači nebo slučovači. Konkrétní příjmové podmínky a stav Vašich technických zařízení znovu nejlépe posoudí odborná firma www.digizone.cz/katalog/servisni-a-montazni-firmy/ z Vašeho okolí, zabývající se anténní technikou, vybavená potřebnými měřicími přístroji.

 

8. Když otočím anténu na vysílač Multiplexu 4 budu přijímat, ostatní původně naladěné programy?


Pokud bude po „dosměrování” Vaše přijímací antén přibližně ve stejném směru s vysílači šířícími programy ostatních Multiplexů, nemělo by dojít u Vás k zásadnímu zhoršení příjmu TV signálu.

V opačném případě bude nutné doinstalování nové přijímací antény do Vašeho stávajícího rozvodu, nasměrované na vysílač Multiplexu4 a sloučené s Vaší původní anténou. Konkrétní příjmové podmínky a manipulaci s anténou nejlépe přenechte odborné firmě www.digizone.cz/katalog/servisni-a-montazni-firmy/ z Vašeho okolí, zabývající se přijímací pozemskou anténní technikou.

 

9. Vlastním pokojovou anténu a programy Multiplexu 4 nechytám


Tyto antény jsou pro příjem signálu vhodné a použitelné v bezprostřední blízkosti vysílače s přímým výhledem na něj, resp. místech s dostatečnou úrovní signálu. Pro kvalitní příjem signálu, v oblastech, kde není maximální úroveň signálu je výhodnější pro zajištění kvalitního příjmu mít instalovanou venkovní směrovou anténu odpovídající přijímanému kanálu nasměrovanou na nejbližší vysílač nebo opakovač Vysílací sítě 4 – Multiplexu 4.

  

10. Pokud se Vám FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz i přesto nedaří naladit, obraťte se prosím na naše odborníky, které můžete kontaktovat každý všední den od 9:00 do 17:00 na telefonním čísle 595694660.


 


Seznam vysílaných kanálů DVB-T Vysílací sítě 4 z lokalit po celé České republice

 

 


1 Praha Praha_Ládví 42 H 14° 27' 56" 50° 08' 11" 19952 mapa
2 Praha Praha_ÚTB 42 V 14° 27' 04" 50° 00' 59" 10000 mapa
3 Praha Praha_Novodvorská 42 H 14° 28' 09" 50° 05' 01" 10000 mapa
4 Jihomoravský Brno_Barvičova 46 V 16° 34' 27" 49° 12' 09" 10000 mapa
5 Jihomoravský Brno_Jihlavská 46 H 16° 34' 14" 49° 10' 32" 10000 mapa
6 Jihomoravský Hodonín Kapánsko 46 H 17° 00' 03" 48° 53' 01" 10000 mapa
7 Jihomoravský Znojmo_Deblínek 46 H 16° 05' 59" 48° 53' 12" 10000 mapa
8 Jihomoravský Vyškov 46 H 17° 01' 19" 49° 16' 13" 100 mapa
9 Jihomoravský Blansko_Veselice 44 H 16° 42' 14" 49° 23' 21" 501 mapa
10 Jihomoravský Adamov 44 H 16° 40' 22" 49° 17' 52" 3 mapa
11 Středočeský Benešov_Kozmice 44 H 14° 47' 15" 49° 49' 38" 39810 mapa
12 Středočeský Rakovník_Louštín 44 H 13° 47' 36" 50° 09' 52" 63095 mapa
13 Středočeský Příbram_u Hvězdárny 56 H 14° 01' 20" 49° 41' 39" 79 mapa
14 Středočeský Kutná Hora_Rozhledna 44 H 15° 17' 06" 49° 58' 15" 251 mapa
15 Středočeský Beroun_Lhotka 56 H 14° 06' 27" 49° 59' 45" 316 mapa
16 Karlovarský Jáchymov_Klínovec 45 H 12° 58' 04" 50° 23' 47" 39810 mapa
17 Karlovarský Mariánské Lázně Dyleň 45 H 12° 30' 11" 49° 58' 04" 50118 mapa
18 Plzeňský Plzeň_Vodárna 56 H 13° 21' 06" 49° 46' 51" 31622 mapa
19 Plzeňský Sušice Svatobor 56 H 13° 29' 17" 49° 14' 07" 19952 mapa
20 Plzeňský Holoubkov 30 H 13° 41' 25" 49° 46' 32" 2 mapa
21 Plzeňský Klatovy_Doubrava 44 H 13° 12' 24" 49° 25' 39" 251 mapa
22 Plzeňský Domažlice_Čerchov 25 H 12° 47' 02" 49° 23' 01" 6310 mapa
23 Ústecký Teplice_Vodárna 30 H 13° 49' 16" 50° 37' 15" 10000 mapa
24 Ústecký Ústí n. L. Krušnohorská 30 H 14° 01' 50" 50° 40' 36" 10000 mapa
25 Ústecký Varnsdorf_město 25 H 14°38' 12" 50° 55' 23" 31 mapa
26 Ústecký Děčín_Chlum 30 H 14°13' 45" 50° 45' 26" 2512 mapa
27 Ústecký Litoměřice_Michalovice 30 H 14° 05' 38" 50° 32' 11" 158 mapa
28 Královéhradecký Hradec Králové_Chlum 45 H 15° 44' 35" 50° 16' 32" 10000 mapa
29 Královéhradecký Náchod_Dobrošov 44 H 16° 11' 34'' 50° 24' 01'' 158 mapa
30 Královéhradecký Trutnov_Šibeniční Vrch 45 H 15° 54' 25" 50° 33' 22" 158 mapa
31 Pardubický Ústí n. O. Andrlův Chlum 45 H 16° 22' 26" 49° 57' 37" 10000 mapa
32 Pardubický Svitavy_Hřebečov 45 H 16° 34' 56" 49° 45' 12" 5012 mapa
33 Pardubický Pardubice_Slatiňany 48 H 15° 48' 41" 49° 55' 40" 19952 mapa
34 Zlínský Zlín_Segment 42 H 17° 40' 11" 49° 14' 13" 10000 mapa
35 Zlínský Uherské Hradiště_Rovnina 42 H 17° 30' 47" 49° 04' 17" 10000 mapa
36 Zlínský Vsetín_Lysá Hora 46 H 18° 01' 11" 49° 19' 29" 251 mapa
37 Moravskoslezský Frenštát p.R. Velký Javorník 42 H 18° 09' 39" 49° 31' 38" 10000 mapa
38 Moravskoslezský Opava_Hlubočec_Hůrka 45 H 17° 57' 40" 49° 51' 01" 39810 mapa
39 Moravskoslezský Ostrava_Lanová 45 H 18° 18' 32" 49° 50' 44" 10000 mapa
40 Moravskoslezský Bruntál_Čas 45 H 17° 28' 50" 49° 59' 41" 316 mapa
41 Liberecký Jablonec n. Nisou 25 H 15° 14' 02" 50° 42' 41" 10000 mapa
42 Liberecký Česká Lípa_Špičák 25 H 14° 32' 58" 50° 42' 10" 3162 mapa
43 Vysočina Jihlava_Jeníkov 42 H 15° 29' 58" 49° 29' 08" 10000 mapa
44 Vysočina Třebíč Vartemberk 42 H 15° 50' 54" 49° 16' 43" 5012 mapa
45 Olomoucký Olomouc_Slavonín 44 H 17° 13' 11" 49° 34' 08" 10000 mapa
46 Olomoucký Šumperk_Háj 42 H 16° 56' 02" 49° 58' 14" 251 mapa
47 Olomoucký Jeseník_Zlatý Chlum 44 V 17° 14' 15" 50° 14' 17" 100 mapa
48 Olomoucký Jeseník_Studniční Vrch 45 H 17° 10' 01" 50° 15' 29" 501 mapa
49 Olomoucký Hranice 46 H 17° 46' 00" 49° 33' 31" 251 mapa
50 Olomoucký Přerov Čekyně 44 H 17° 25' 04" 49° 29' 34" 251 mapa
51 Jihočeský České Budějovice_Klet' 25 H 14° 16' 59" 48° 51' 55" 63095 mapa
52 Jihočeský Prachatice_Kreplice 56 H 13° 57' 54" 49° 00' 33" 501 mapa

 


Aktualizováno Středa, 07 Září 2016 11:11
 

Aktuální celoplošné TV programy v Multiplexu 4:

Aktuální celoplošné TV programy v Multiplexu 4: FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX-POHODA a TV REBEL. Tým Digital Broadcasting s.r.o.
07.Září 2016Zobrazit více...

JOJ Family nyní i v MUX 4.

Máte rádi slovenskou televizi JOJ? Všechny její programy teď můžete vidět na nové TV JOJ Family, šířené v MUX 4. V exkluzivní premiéře Česko Slovensko má talent, komediální seriál Naši v češtině, seriál ZOO, na...
06.Září 2016Zobrazit více...

Výluka vysílače Domažlice-Čerchov 25 k.

Výluka vysílače Domažlice-Čerchov. Výluka vysílače Domažlice-Čerchov 25 k se uskutečnila ve středu 22. června 2016 v čase 9:29 -13:34 hod. Během této výluky byla provedena standardní údržba a měření parametrů vysílací...
21.Červen 2016Zobrazit více...

Aktuálně MUX4 šíří tyto celoplošnéTV programy:

Aktuálně šíří MUX4 tyto celoplošné TV programy: FANDA, SMÍCHOV, TELKA, PRIMA COMEDY CENTRAL, TV MŇAM, TV MŇAU, TV RELAX, TV REBEL a HbbTV Seznam.cz  Tým Digital Broadcasting. s.r.o.
01.Červen 2016Zobrazit více...

Výluka vysílače Frenštát Velký Javorník 42 k.

Výluka vysílače Frenštát Velký Javorník 42 k. Výluka vysílače Frenštát Velký Javorník 42 k se uskuteční dne 7.června v čase 9.00 -12.00 hod. Během ní dojde k údržbě a měření vysílací technologie včetně vysílacího...
30.Květen 2016Zobrazit více...

Pokrytí ČR:

95,5%

K 31.10.2013 pokrýváme signálem 95,5 procenta obyvatelstva.


MUX4.kmz

Mapy pokrytí v Google Earth