provozovatel
Vysílací sítě č. 4
 

PS 13 DVB-T2 pokrytí a obsah

Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC: Podrobnosti přechodu Vysílací sítě č.4 (MUX 4) naleznete v "Připravu...

Multiplex4 DVB-T TV celoplošné a regionální programy

Multiplex 4: Celoplošné programy: Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima Comedy Central, JOJ Family...

  • PS 13 DVB-T2 pokrytí a obsah

  • Multiplex4 DVB-T TV celoplošné a regionální programy

Jak naladit
Sobota, 19 Prosinec 2015 00:00

 

 

 

ZÁKLADNÍ DESATERO K NALADĚNÍ DVB-T PROGRAMŮ VYSÍLACÍ SÍTĚ 4

                                          (MULTIPLEX 4)

 

                      Zákaznické centrum: 595 694 660

                                                 Provozní doba: po- pá od 09:00 -17:00 hod. 


Nova Action, Nova Gold, Nova 2, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family,

TV RELAX, TV REBEL a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL. 

 

 

logo-nova-action
logo-stanice-nova-2-drive-smichov-2017
logo-stanice-nova-gold-drive-telka-2017
Logo_Prima_Central_Comedy JOJ_Family

RelaxTV_X_RGB RebelTV_L_RGB


zak rtm_plus tvslovacko Jihočeská Televize

POLAR TV BTV logo-tv-morava

 

 

db

 

10 odpovědí na nejčastější otázky diváků týkajích se zemského příjmu

celoplošných TV programů, šířených Vysílací sítí č.4 - MUX4, DVB-T:

 

1. Chci si naladit programy TV stanic: Nova Action, Nova Gold, Nova 2,

PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV RELAX, TV REBEL a REBEL 2

SLUŠNEJ KANÁL.

Mám TV  přijímač resp. set-top box pro příjem digitálního televizního

pozemského vysílání včetně Multiplexu 4.


Digitální TV programy: Nova Action, Nova Gold, Nova 2, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family,

TV RELAX, TV REBEL a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL jsou dostupné v pozemském digitálním televizním

vysílání Vysílací sítě č. 4 - Multiplexu 4. Pokud naladění těchto programů na Vašem set-top boxu nebo televizi

s DVB-Ttunerem neproběhlo automaticky, postupujte prosím podle níže uvedeného návodu. Vstupte do ovládacího

menu vašeho přijímače a v části NASTAVENÍ (SETTING) zvolte LADIT (TUNE). Zde si můžete zvolit buď MANUÁLNÍ

(MANUAL) nebo AUTOMATICKÉ (AUTOMATIC) ladění. Pokud máte programy seřazené tak, jak jste zvyklí,

doporučujeme raději manuální ladění. Pokud jste zvolili automatické ladění, za pár chvil už můžete sledovat výše

uvedené digitální TV programy i u Vás doma. Pokud ne, je nutné, abyste ještě nastavili číslo kanálu v Multiplexu 4

dle regionu, ve kterém se nacházíte.

Bližší údaje naleznete zde: MUX4_pro_web_01102015.pdf

 

2. Na jakém vysílači mohu tyto programy naladit v místě, kde chci programy

šířené MUX 4 sledovat ?

 

Jednotlivé vysílače Vysílací sítě č. 4 (MUX 4) dohledáte na této naší webové stránce v záložce

Odborné informace/pdf:

www.multiplex4.cz/images/images/vysilace_a_kanaly_mux4.pdf

U každého řádku s popisem vysílače můžete kliknutím na nápis „mapa“ otevřít webovou stránku a porovnat 

přesnou lokalizací daného vysílače s místem kde chcete programy uvedených TV stanic přijímat.

 

Další možností získání přehledu o možnostech příjmu digitálního vysílání ve svém bydlišti můžete získat

na stránkách Českého telekomunikačního úřadu: http://dtv.ctu.cz

 

 

3. Nemám svoji vlastní přijímací anténu, bydlím v domě s rozvodem

kabelové televize


V tomto případě, prosím, poptejte u provozovatele kabelového rozvodu ve Vašem domu, resp. kabelové

společnosti, vlastníka domu, bytového družstva nebo družstva vlastníků, možnost zařazení vámi požadovaných

TV programů do programové nabídky vaší kabelové společnosti.

 

 

4. Nemám svoji vlastní přijímací anténu, bydlím v domě se společnou

televizní anténou (STA), nemohu programy TV stanic:   Nova Action,

Nova Gold, Nova 2, PRIMA COMEDY CENTRAL, JOJ Family, TV RELAX,

TV REBEL a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL.


V tomto případě je třeba oslovit vlastníka domu, kompetentní zástupce bytového družstva nebo družstva

vlastníků, a požádat ho o úpravu společné televizní antény (STA) odbornou firmou a umožňující přenos

všech zmíněných TV programů přenášených Vysílací sítí 4 - Multiplexem4 stávajícím rozvodem od STA až

do připojovacího konektoru - zásuvky ve Vašem bytě. Bez tohoto zásahu nebude možné s největší

pravděpodobností jednotlivé programy Multiplexu4: Nova Action, Nova Gold, Nova 2, PRIMA COMEDY

CENTRAL, JOJ Family, TV RELAX, TV REBEL a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL.

 

 

5. Bydlím v lokalitě XY, kde není pokrytí, kdy mohu čekat, že programy

Multiplexu 4  naladím?


Do konce roku 2012 byla vybudována základní síť vysílačů Vysílací sítě 4 - Multiplexu4. V současné době

pokrýváme signálem již 95,5% obyvatelstva. I nadále však velice pečlivě vyhodnocujeme nejen reakce

spokojených diváků ale i dalších zájemců o naše vysílání, kteří by si nás rádi naladili. Připravujeme proto

varianty dalšího pokrytí a po dohodě s našimi zákazníky resp. zástupci měst a obcí jsme schopni připravit

výstavbu dalších vysílačů, případně opakovačů, zkrátka vysílací technologie, která bude schopna dokrýt další

požadovaná území. O spuštění dalších konkrétních vysílačů a pokrytých oblastí budete včas informováni

v tiskových zprávách společnosti Digital Broadcasting s.r.o., v aktualitách těchto webovských stránek a

ve vysílání všech přenášených TV stanic: Nova Action, Nova Gold, Nova 2, PRIMA COMEDY CENTRAL,

JOJ Family, O2 TV FREE, TV RELAX, TV REBEL a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL.


 


6. Jsem v lokalitě s pokrytím, přesto kanály šířené Multiplexem 4  nechytám,

co s tím?


Pokud nelze na Vašem zařízení vysílání TV stanic: Nova Action, Nova Gold a Nova 2, PRIMA COMEDY

CENTRAL, JOJ Family, TV RELAX, TV REBEL a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL zachytit je

potřeba s největší pravděpodobností zkontrolovat a upravit váš přijímací anténní systém. Tzn. prověřit stav

Vašeho přijímacího zařízení což je především anténa a dále kanálové zesilovače, filtry, anténní svod, konektory,

TV a STBox.

Konkrétní příjmové podmínky a stav Vašich technických zařízení nejlépe posoudí odborná firma  zabývající se

anténní technikou ve Vašem okolí, vybavená potřebnými měřicími přístroji. V některých případech bude nutné

Vaši přijímací anténu, nyní zřejmě nasměrovanou na vysílač, který nevysílá programy šířené Multiplexem4

(odkaz na seznam vysílačů naší Vysílací sítě 4 je uveden výše v textu), přesměrovat směrem k vysílači, který

šíří programy Multiplexu4, případně bude nezbytná instalace anténního zesilovače nebo i další úpravy, jejichž

nezbytný rozsah určí právě odborná firma.

 

 

 

7. Naladím TV programy šířené Multiplexem 4, ale často dochází ke

kostičkování obrazu, případně k úplnému výpadku signálu

 

Tento jev může být způsoben nedostatečnou úrovní signálu na vstupu Vašeho přijímacího zařízení (TV, STB,

Rekordér). Je proto potřeba proměřit všechny komponenty od antény až po vstup do Vašeho přijímací zařízení -

televizoru. Útlum signálu může být způsoben špatným nasměrováním antény, špatnou polarizací antény nebo

tím, že typ antény, kterou nyní používáte, nemusí být konstrukčně určená pro příjem DVB-T kanálu, na kterém je

ve Vaší lokalitě Multiplex4 vysílán. Může to být způsobeno korozí na svorkách antény a konektorech, nevhodným

svodem, případně nevhodnými kanálovými zesilovači nebo slučovači. Konkrétní příjmové podmínky a stav

Vašich technických zařízení znovu nejlépe posoudí odborná firma z Vašeho okolí, zabývající se anténní

technikou, vybavená potřebnými měřicími přístroji.

 

8. Když otočím anténu na vysílač Multiplexu 4 budu přijímat, ostatní

 původně naladěné programy?


Pokud bude po „dosměrování” Vaše přijímací antén přibližně ve stejném směru s vysílači šířícími programy

ostatních Multiplexů, nemělo by dojít u Vás k zásadnímu zhoršení příjmu TV signálu. V opačném případě bude

nutné doinstalování nové přijímací antény do Vašeho stávajícího rozvodu, nasměrované na vysílač Multiplexu4

a sloučené s Vaší původní anténou. Konkrétní příjmové podmínky a manipulaci s anténou nejlépe přenechte

odborné firmě www.digizone.cz/katalog/servisni-a-montazni-firmy/ z Vašeho okolí, zabývající se přijímací

pozemní anténní technikou.

 

9. Vlastním pokojovou anténu a programy Multiplexu 4 nechytám


Tyto antény jsou pro příjem signálu vhodné a použitelné v bezprostřední blízkosti vysílače s přímým výhledem

na něj, resp. místech s dostatečnou úrovní signálu. Pro kvalitní příjem signálu, v oblastech, kde není maximální

úroveň signálu je výhodnější pro zajištění kvalitního příjmu mít instalovanou venkovní směrovou anténu

odpovídající přijímanému kanálu nasměrovanou na nejbližší vysílač nebo opakovač Vysílací sítě 4 –

Multiplexu 4.

 

 

10. Pokud se Vám Nova Action, Nova Gold, Nova 2, PRIMA COMEDY

CENTRAL, JOJ Family, TV RELAX, TV REBEL a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL 

 i přesto nedaří naladit (REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL lze přijímat v Praze,

ve Středočeském, Ústeckém, Východočeském regionu a regionu Vysočina) obraťte se prosím na naše odborníky, které můžete kontaktovat každý pracovní den (po-pá) od 9:00 do 17:00 na telefonním čísle 595 694 660


 


Seznam vysílaných kanálů DVB-T Vysílací sítě 4 z lokalit po celé České republice

 

 


1 Praha Praha_Ládví 42 H 14° 27' 56" 50° 08' 11" 19952 mapa
2 Praha Praha_ÚTB 42 V 14° 27' 04" 50° 00' 59" 10000 mapa
3 Praha Praha_Novodvorská 42 H 14° 28' 09" 50° 05' 01" 10000 mapa
4 Jihomoravský Brno_Barvičova 46 V 16° 34' 27" 49° 12' 09" 10000 mapa
5 Jihomoravský Brno_Jihlavská 46 H 16° 34' 14" 49° 10' 32" 10000 mapa
6 Jihomoravský Hodonín Kapánsko 46 H 17° 00' 03" 48° 53' 01" 10000 mapa
7 Jihomoravský Znojmo_Deblínek 46 H 16° 05' 59" 48° 53' 12" 10000 mapa
8 Jihomoravský Vyškov 46 H 17° 01' 19" 49° 16' 13" 100 mapa
9 Jihomoravský Blansko_Veselice 44 H 16° 42' 14" 49° 23' 21" 501 mapa
10 Jihomoravský Adamov 44 H 16° 40' 22" 49° 17' 52" 3 mapa
11 Středočeský Benešov_Kozmice 44 H 14° 47' 15" 49° 49' 38" 39810 mapa
12 Středočeský Rakovník_Louštín 44 H 13° 47' 36" 50° 09' 52" 63095 mapa
13 Středočeský Příbram_u Hvězdárny 56 H 14° 01' 20" 49° 41' 39" 79 mapa
14 Středočeský Kutná Hora_Rozhledna 44 H 15° 17' 06" 49° 58' 15" 251 mapa
15 Středočeský Beroun_Lhotka 56 H 14° 06' 27" 49° 59' 45" 316 mapa
16 Karlovarský Jáchymov_Klínovec 45 H 12° 58' 04" 50° 23' 47" 39810 mapa
17 Karlovarský Mariánské Lázně Dyleň 45 H 12° 30' 11" 49° 58' 04" 50118 mapa
18 Plzeňský Plzeň_Vodárna 56 H 13° 21' 06" 49° 46' 51" 31622 mapa
19 Plzeňský Sušice Svatobor 56 H 13° 29' 17" 49° 14' 07" 19952 mapa
20 Plzeňský Holoubkov 30 H 13° 41' 25" 49° 46' 32" 2 mapa
21 Plzeňský Klatovy_Doubrava 44 H 13° 12' 24" 49° 25' 39" 251 mapa
22 Plzeňský Domažlice_Čerchov 25 H 12° 47' 02" 49° 23' 01" 6310 mapa
23 Ústecký Teplice_Vodárna 30 H 13° 49' 16" 50° 37' 15" 10000 mapa
24 Ústecký Ústí n. L. Krušnohorská 30 H 14° 01' 50" 50° 40' 36" 10000 mapa
25 Ústecký Varnsdorf_město 25 H 14°38' 12" 50° 55' 23" 31 mapa
26 Ústecký Děčín_Chlum 30 H 14°13' 45" 50° 45' 26" 2512 mapa
27 Ústecký Litoměřice_Michalovice 30 H 14° 05' 38" 50° 32' 11" 158 mapa
28 Královéhradecký Hradec Králové_Chlum 45 H 15° 44' 35" 50° 16' 32" 10000 mapa
29 Královéhradecký Náchod_Dobrošov 44 H 16° 11' 34'' 50° 24' 01'' 158 mapa
30 Královéhradecký Trutnov_Šibeniční Vrch 45 H 15° 54' 25" 50° 33' 22" 158 mapa
31 Pardubický Ústí n. O. Andrlův Chlum 45 H 16° 22' 26" 49° 57' 37" 10000 mapa
32 Pardubický Svitavy_Hřebečov 45 H 16° 34' 56" 49° 45' 12" 5012 mapa
33 Pardubický Pardubice_Slatiňany 48 H 15° 48' 41" 49° 55' 40" 19952 mapa
34 Zlínský Zlín_Segment 42 H 17° 40' 11" 49° 14' 13" 10000 mapa
35 Zlínský Uherské Hradiště_Rovnina 42 H 17° 30' 47" 49° 04' 17" 10000 mapa
36 Zlínský Vsetín_Lysá Hora 46 H 18° 01' 11" 49° 19' 29" 251 mapa
37 Moravskoslezský Frenštát p.R. Velký Javorník 42 H 18° 09' 39" 49° 31' 38" 10000 mapa
38 Moravskoslezský Opava_Hlubočec_Hůrka 45 H 17° 57' 40" 49° 51' 01" 39810 mapa
39 Moravskoslezský Ostrava_Lanová 45 H 18° 18' 32" 49° 50' 44" 10000 mapa
40 Moravskoslezský Bruntál_Čas 45 H 17° 28' 50" 49° 59' 41" 316 mapa
41 Liberecký Jablonec n. Nisou 25 H 15° 14' 02" 50° 42' 41" 10000 mapa
42 Liberecký Česká Lípa_Špičák 25 H 14° 32' 58" 50° 42' 10" 3162 mapa
43 Vysočina Jihlava_Jeníkov 42 H 15° 29' 58" 49° 29' 08" 10000 mapa
44 Vysočina Třebíč Vartemberk 42 H 15° 50' 54" 49° 16' 43" 5012 mapa
45 Olomoucký Olomouc_Slavonín 44 H 17° 13' 11" 49° 34' 08" 10000 mapa
46 Olomoucký Šumperk_Háj 42 H 16° 56' 02" 49° 58' 14" 251 mapa
47 Olomoucký Jeseník_Zlatý Chlum 44 V 17° 14' 15" 50° 14' 17" 100 mapa
48 Olomoucký Jeseník_Studniční Vrch 45 H 17° 10' 01" 50° 15' 29" 501 mapa
49 Olomoucký Hranice 46 H 17° 46' 00" 49° 33' 31" 251 mapa
50 Olomoucký Přerov Čekyně 44 H 17° 25' 04" 49° 29' 34" 251 mapa
51 Jihočeský České Budějovice_Klet' 25 H 14° 16' 59" 48° 51' 55" 63095 mapa
52 Jihočeský Prachatice_Kreplice 56 H 13° 57' 54" 49° 00' 33" 501 mapa

 


Aktualizováno Středa, 25 Červenec 2018 13:55
 

Pokrytí ČR:

95,8%

MUX 4 DVB-T

v současné době šíří signál pro 95,8 % obyvatelstva ČR.

89,2%

PS 13 DVB-T2 HEVC

v současné době šíří signál pro 89,2 % obyvatelstva ČR.

 

MUX4.kmz

Mapy pokrytí v Google Earth