provozovatel
Vysílací sítě č. 4
 

Multiplex 4, RS 7 a PS 13: Výluka vysílačů Praha-Novodvorská ve 38. týdnu.

Výluka vysílačů Multiplex 4, RS 7 a PS 13 ve 38. týdnu z důvodu servisních prací na vysílací technol...

Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC pokrytí a obsah

Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC: Podrobnosti přechodu Vysílací sítě č.4 (MUX 4) naleznete v "Připravu...

  • Multiplex 4, RS 7 a PS 13: Výluka vysílačů Praha-Novodvorská ve 38. týdnu.

  • Přechodová síť 13 DVB-T2 HEVC pokrytí a obsah

Digital Broadcasting s.r.o.

O společnosti Digital Broadcasting

Společnost Digital Broadcasting, s.r.o. (DB) se na počátku roku 2012 stala novým provozovatelem čtvrtého zemského digitálního multiplexu (MUX4) v ČR, označovaného jako Vysílací síť č. 4. K 30.11.2012 dokončila výstavbu sítě v plánovaném rozsahu pokrytí, tj. 86 procent obyvatel ČR (dle metody ITU-R P.1546-2CA). V roce 2013 jsme dosáhli již pokrytí 95,5 % obyvatel ČR (dle metody ITU-R P.1812-2 evaluation). 

 

DB existuje od roku 2005 a nepochybně prokázala svou způsobilost profesionálně provozovat vysílací sítě, proto se také, kromě jiných úspěchů, v mimořádně náročném výběrovém řízení o práva k využívání kmitočtů Vysílací sítě 1 pro veřejnoprávní Českou televizi, umístila ve finále. Disponuje dnes kvalitním profesionálním technickým týmem, s patřičnými kvalifikacemi pracovníků pro činnosti v oblasti přenosu rádiových či televizních signálů. Zmíněný tým v  průběhu své činnosti například vystavěl sítě rádiových FM vysílačů (k dnešnímu dni na přibližně 50 místech) na vlastních i pronajatých stanovištích pro Radio Čas, Radio Dyje, Radio Dálnice a dalších. U těchto sítí a jednotlivých vysílačů zajišťuje správu, servis a veškeré úkony související s provozem včetně dohledového a monitorovacího systému. Tým rovněž vybudoval a zajišťuje provoz kontribuce a distribuce signálu těchto rádií na vysílače, distribuci signálu mezi jednotlivými vysílači, stejně jako distribuci signálu mezi jednotlivými studii výše uvedených subjektů.


 

About Multiplex 4’s     eng

 

In the beginning of the year 2012 company Digital Broadcasting Ltd (DB) became an owner of the fourth digital multiplex (MUX4). This network is called „Broadcasting Network no.4" in the Czech Republic. DB has finished construction of the network in the extent which has been planned, it means at present the network covers 86% of the Czech households (according to the technique ITU-R P.1546-2CA). Of course this is not the final state. MUX4 is going to expand in the near future.


DB exists since 2005. This highly professional company has already proved its ability to provide different broadcasting networks. Among other great successes, DB got into the final round during the very demanding tender to operate the Broadcasting Network no.1 for the public service - Czech TV. DB has highly professional staff. Our employees are trained for specialized operations in TV and radio broadcasting. This team has already built more than 50 FM radio transmitters in different, own or rented locations. These transmitters are used by Radio Cas, Radio Dyje, Radio Dalnice (Highway Radio station) etc. and DB provides management, service and all other operations as a supervision and monitoring. Our team is also running contribution and distribution of the signal from the radios to the transmitters, distribution of the signal between the transmitters and also distribution of the signal between concrete studios of mentioned subjects.

 
Stávající vysílací síť 4, Přechodová síť 13, finální vysílací síť 24.
Pátek, 20 Červenec 2018 00:00

Připravujeme přechod na DVB-T2

Semináře pro servisní techniky:

Máme ještě několik míst  ve čtvrtek 7.března 2019 v Brně pro registraci resp. následné info použijte prosím tento formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftJzMj8LhvapNFnQiF-jZdHclT6WgEqiItEIE9JGKYu8LCAQ/viewform

Digital_Broadcasting_s.r.o.__Prezentace_pro_servisn_techniky_DVB-T2.pdf 

Ruen_signl_DVB-T2_provozem_st_MFCN_v_psmu_700_MHz.pdf 

 Intenzivně realizujeme Přechodovou síť 13. Aktuální stav naleznete v níže uvedené tabulce a zde: 

Tiskov_zprva_DB_PS13_28_12_2018.pdf 

Tiskov_zprva_DB_PS13_31_10_2018.pdf

Další tabulky obsahují: 

Stávající vysílací síť 4 (MUX 4), Přechodová síť 13 (MUX 13), finální vysílací síť 24 (MUX 24)z dokumentu Technického Plánu Přechodu:

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T,

Rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání DVB-T/DVB-T2

Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2.

Termíny vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.

Digital_Broadcasting_TPP_Termny_pelaovn_31012019.pdf 

 

Digitální terestrické vysílání (DVB-T2), PS13 lokality celoplošného i regionálního pokrytí.
 
Děkujeme za zájem o naše služby.

Tým Digital Broadcasting s.r.o.

 

Aktualizováno Úterý, 23 Červenec 2019 08:56
 

Pokrytí ČR:

95,8%

MUX 4 DVB-T

v současné době šíří signál pro 95,8 % obyvatelstva ČR.

MUX4_65TX.png 

     94,1%

PS 13 DVB-T2 HEVC

v současné době šíří signál pro 94,1 % obyvatelstva ČR.

PS13_62TX.png